VHA Lustrumcongres 3 februari 2017

vha-25-klein-kopie

In 2017 bestaat de Vereniging van Huurrecht Advocaten 25 jaar. Dat vieren wij met een daverend lustrumcongres “Duurzaam huurrecht. Verleden heb je, toekomst kun je maken” op vrijdag 3 februari 2017 in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Dit jubileum is een moment om terug te kijken; een moment van reflectie. Maar bij terugkijken en reflectie hoort ook stilstaan bij het heden en vooruit kijken naar de toekomst. De wereld om ons heen verandert door de opkomst van nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Door nieuwe bouwtechnieken kunnen woningen, winkels en kantoren snel worden gebouwd en even snel weer worden afgebroken of verplaatst. In hoeverre is er bij dergelijke bouwtechnieken nog wel sprake van een gebouwde onroerende zaak die duurzaam met de grond is verenigd? En wat te denken van de invloed van het klimaatakkoord van Parijs. Hoe vertaalt de duurzaamheidsopgave uit dit akkoord zich naar de huurrechtpraktijk. De rekenkracht van computers en de mogelijkheden van het internet nemen exponentieel toe. Welke invloed hebben ‘the internet of things’, ‘big data’, ‘wifi-tracking’ op het retaillandschap en (hoe) gaan die de huurrechtpraktijk veranderen?

Maar, goed vooruitkijken is niet mogelijk als niet ook wordt teruggeblikt naar het verleden. Welke lessen kunnen en moeten uit het verleden worden getrokken? Welke jurisprudentie is in de vergetelheid geraakt en welke jurisprudentie blijft zijn waarde behouden? Oftewel hoe duurzaam is ons huurrecht?

Het congres wordt afgesloten met een feestelijke borrel en een prachtig 4-gangen Lustrumdiner in de Wintertuin van Krasnapolsky met een optreden van de inmiddels toch wel vermaarde illusionist Victor Mids! Een mooie gelegenheid om weer eens met collega’s en oud-opleidingsgenoten bij te praten. Wil je met je opleidingsgenoten aan tafel zitten, geen probleem, dat kan worden geregeld!
Daarnaast is het mogelijk om na afloop van het diner in Grand Hotel Krasnapolsky te overnachten. Wij hebben een behoorlijk aantal kamers geblokt, die u tegen gereduceerd tarief kunt boeken.

Deelnemers aan het congres ontvangen – naast een zeer boeiende dag – maar liefst twee lustrumbundels. Ter gelegenheid van dit lustrum krijgt u na afloop het proefschrift van mr.dr. Elina Swaneveld-Bakelaar, getiteld “De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet” in een speciale uitgave mee naar huis. En u ontvangt daarna nog alle bijdragen van de sprekers in de fraaie lustrumbundel, die u wordt nagezonden.

Zie voor programma en nadere informatie de congressite: www.vhacongres.nl.