COMMISSIE CASSATIE IN HET BELANG DER WET

Onlangs ontvingen we een verzoek namens de Commissie cassatie in het belang der wet, een adviescommissie ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. De commissie streeft naar een ruimere bekendheid van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet op het terrein van het burgerlijk recht. Om verschillende redenen bereiken sommige rechtsvragen de Hoge Raad niet via de reguliere cassatieprocedure of via prejudiciële vragen. Toch kan het wenselijk zijn dat de Hoge Raad die rechtsvragen beantwoordt, gelet op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Een door de P-G in te stellen vordering tot cassatie in het belang der wet kan soms uitkomst bieden. 
Graag zou de commissie (onder andere) de leden van de VHA uitnodigen om uitspraken onder haar aandacht te brengen die zich mogelijk lenen voor cassatie in het belang der wet. Meer informatie vindt u hier: Oproep Commissie cassatie in het belang der wet.