Word lid

Advocaten die zich willen aansluiten bij de VHA kunnen aspirant-lid worden, wanneer zij aan de volgende vereisten voldoen:

  • U dient tenminste 3 jaar ingeschreven te zijn als advocaat overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en in het bezit te zijn van een stageverklaring;
  • In het afgelopen jaar tenminste 500 uren te hebben besteed aan het huurrecht en ten minste twintig zaken op het terrein van het huurrecht te hebben behandeld;
  • de afgelopen twee jaren in totaal ten minste 15 opleidingspunten als bedoeld in de Verordening op de vakbekwaamheid te hebben behaald op het gebied van het huurrecht.

Voor uitgebreide informatie over het aspirant-lidmaatschap van VHA, zie art. 8 van de statuten.

Een volwaardig lidmaatschap kan worden verkregen wanneer u aan de volgende vereisten voldoet:

  • door kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid te bezitten op het gebied van het huurrecht;
  • de door of vanwege de vereniging georganiseerde opleiding met goed gevolg te hebben voltooid;
  • direct voorafgaande aan het lidmaatschap gedurende ten minste vijf jaar als advocaat te zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet;
  • jaarlijks minimaal 500 uren te besteden aan het huurrecht en dat ook ten minste reeds het laatste jaar hebben gedaan;
  • jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de Orde verplicht gestelde aantal opleidingspunten te behalen op het gebied van het huurrecht.

Voor uitgebreide informatie over het lidmaatschap VHA, zie art. 5 t/m 10 van de statuten.

Men dient zich eerst als aspirant-lid aan te melden bij de VHA via onderstaande inschrijfknop. Aanvragen lidmaatschap kunnen uitsluitend via het webformulier worden ingediend. Aanvraagformulieren per post, per mail of anderszins worden niet in behandeling genomen.

Na toelating als aspirant-lid van de vereniging, bepaald door het bestuur aan de hand van de vereisten, ontvangt u automatisch een uitnodiging voor deelname aan de eerstvolgende Specialisatieopleiding zodra plaats beschikbaar is. Wanneer u deze opleiding met goed gevolg heeft afgerond, en ook overigens aan alle vereisten voldoet, kan uw aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Aspirant-leden hebben geen stemrecht, zij worden niet vermeld op de website en het is aspirant-leden niet toegestaan zich te afficheren als VHA lid.

VHA leden dienen jaarlijks een minimaal aantal PO punten op het gebied van huurrecht te behalen. Dit minimum aantal bedraagt op dit moment 10 punten, doch kan in de nabije toekomst verhoogd worden.

De contributie (aspirant-)lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 200,-. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft derhalve altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt. Beëindiging van het lidmaatschap tijdens dit verenigingsjaar geschiedt per 31 december 2024.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat VHA
telefoon: 0343-432372
secretariaat@huurrechtadvocaten.nl