Over VHA

De VHA heeft als doel om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht te bevorderen.

De VHA acht van groot belang dat haar leden de best mogelijke bijstand kunnen verlenen op huurrechtelijk vlak, of het nu gaat om bedrijfsruimte, woonruimte of kantoorruimte.

De VHA tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van opleidingen en studie- en discussiebijeenkomsten, het onderling uitwisselen van informatie en het publiceren van adviezen over en commentaren op bijvoorbeeld wetsontwerpen.

Advocaten kunnen alleen lid worden van de VHA als zij over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van het huurrecht. Leden van de VHA hebben een zware specialisatieopleiding met goed gevolg moeten afleggen om te kunnen worden toegelaten als lid van de VHA.

Advocaten die aan de ervaringseisen voldoen, maar een specialisatieopleiding nog niet hebben gevolgd, kunnen aspirant-lid worden. Pas na voltooiing van de specialisatieopleiding kunnen zij worden toegelaten als lid.

Op dit moment wordt de specialisatieopleiding in samenwerking met Opleidingen Sociaal Recht (OSR) verzorgd.