Nieuws

COMMISSIE CASSATIE IN HET BELANG DER WET

Onlangs ontvingen we een verzoek namens de Commissie cassatie in het belang der wet, een adviescommissie ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. De commissie streeft naar een ruimere bekendheid van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet op het terrein van het burgerlijk recht. Om verschillende redenen bereiken sommige rechtsvragen de

Lees verder

Maximum aan jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector blijft gelden tot 1 mei 2029

De komende vijf jaar zit er een grens aan de maximale huurstijging in de vrije sector. Verhuurders mogen de huur jaarlijks verhogen met maximaal inflatie +1% óf CAO-loontwikkeling + 1%. Het laagste percentage geldt en wordt jaarlijks bekendgemaakt. Op 23 april stemde de Eerste Kamer in met de verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde

Lees verder

Hoge Raad: Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde

Hoge Raad: in een geval waarin de huurder geen huur meer betaalt en het gehuurde heeft verlaten, kan de verhuurder het recht hebben de nakoming van zijn verplichting tot het verschaffen van het huurgenot op te schorten door het gehuurde voor de huurder af te sluiten. https://bit.ly/3PptTcK

Lees verder

Grens aan huurprijsstijging vrije sector: wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Gisteren is het Wetsvoorstel voor de verlengde begrenzing van de jaarlijkse huurstijging vrije sector aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit voorstel houdt in dat voor nog eens drie jaar een maximumgrens aan de jaarlijkse huurverhoging wordt gesteld. Deze maximumgrens is gelijk aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling, plus 1%. 👛 Het doel van de verlenging is om deze

Lees verder

Aanpassing Aanbeveling Huurachterstand en Ontbinding en Ontruiming

Namens de Rechtspraak berichten we u dat de aanbeveling Huurachterstand en ontbinding en onteruiming is aangepast, zie Huurzaken | Rechtspraak. Kort gezegd is punt 1a. toegevoegd (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening), waarna de aanbevelingen onder 1. verder zijn vernummerd (1a. t/m 1d.). Verder is de laatste alinea onder 2. toegevoegd (betaling resterende huurtermijnen vanaf ontruiming).

Lees verder

Nieuwe medewerkers gezocht voor OpMaat Huurrecht Plus en Jurisprudentie Huur en Verhuur (JHV)

Nieuwe medewerkers gezocht voor OpMaat Huurrecht Plus en Jurisprudentie Huur en Verhuur (JHV) Het digitale product Sdu OpMaat Huurrecht Plus is een innovatief online platform voor advocaten en bedrijfsjuristen, waarin de praktijk van het huurrecht centraal staat. Op het platform kun je terecht voor het raadplegen van practice notes, tools, commentaar, jurisprudentie, tijdschriftartikelen, nieuws, wetgeving,

Lees verder

VHA Open Podium 12 december 2023

Op 12 december a.s. organiseert VHA voor haar leden het VHA Open Podium! Het VHA Open Podium is een nieuw initiatief, waarbij het bestuur graag een podium biedt aan de leden. Leden krijgen de gelegenheid om hun mede-leden gedurende 30 minuten mee te nemen in een onderwerp dat hen bezighoudt. Wie mogen we deze middag

Lees verder

Huurrecht: tussen contract, bescherming en beleidsdoelen

Op 9 juni 2023 sprak Justine van Lochem, onze ‘eigen’ VHA Hoogleraar Huurrecht, haar oratie uit bij de Rijksuniversiteit Groningen met als titel “Huurrecht: tussen contract, bescherming en beleidsdoelen”. Voor meer informatie lees het persbericht via de link: Persbericht Van Benthem Keulen en VHA_Oratie Justine van Lochem-9-juni 2023_

Lees verder

Gezocht: medewerker(s) Sdu OpMaat en JHV

Nieuwe medewerker(s) gezocht voor Sdu OpMaat Huurrecht+ en Jurisprudentie Huur en Verhuur (JHV) Voor het digitale product Sdu OpMaat Huurrecht+ is Sdu op zoek naar professionals op het gebied van het huurrecht die het een uitdaging vinden relevante jurisprudentie en literatuur bij te houden om de thematische pagina’s (practice notes) up-to-date te houden. Je werkt

Lees verder

Verlenging Keurmerk Specialisatieverenigingen

Tot ons genoegen hebben we van de NOvA vernomen dat de algemene raad heeft besloten om de aan de VHA verleende licentie voor gebruik van het Keurmerk Specialisatieverenigingen te verlengen met 2 jaar, te weten tot 27 september 2024. Aan dit Keurmerk zijn strenge eisen verbonden, waaraan de VHA en haar leden voldoen.

Lees verder