Intervisie

VHA Intervisie

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 heeft het bestuur de leden al de mogelijkheid geboden om kennis te maken met intervisie. Deze intervisiesessies zijn door de deelnemers zeer positief beoordeeld. Het bestuur heeft daarom besloten ook volgende jaren steeds tenminste een maal per jaar voorafgaand aan de ALV een aantal intervisiesessies te organiseren.

In het voorjaar van 2016 hebben 11 VHA-leden de door de VHA georganiseerde opleiding tot intervisie-gespreksleider voltooid. Het is nu aan hen om intervisiebijeenkomsten te organiseren voor de overige VHA-leden. Daarnaast zijn er VHA-leden die zelf reeds een opleiding tot intervisiegespreksleider hebben gevolgd.

De VHA Intervisiegespreksleiders zijn: Nathalie Amiel, Frans Baars, Monique Blokziel, Sabine Boellaard, Femke Borst, Jan Franken, Georgie Geurts, Dimitri Kochx, Elout Korevaar, Nanda Michielsen-de Wild en Ronald Zwiers.

Wat is intervisie?
Intervisie is bewust veranderen. Het is een vorm van deskundigheid waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk-gerelateerde vraagstukken. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraag van één van de deelnemers ontvouwd. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit zijn eigen oplossingsvermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk. Met dit inzicht worden door hem alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld. (“Praktijkboek Intervisie” van Monique Bellersen en Inez Kohlmann”).

Waarom intervisie?
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft aan VHA het Keurmerk Specialisatieverenigingen uitgereikt. Het Keurmerk heeft onder andere ten doel de kwaliteit en specialisatie in de advocatuur te bevorderen. De Orde acht het van belang dat – naast juridische opleidingspunten – niet juridische opleidingspunten worden behaald door deelname aan vormen van gestructureerde feedback zoals intervisie. Ook VHA onderkent het belang van deelname door haar leden aan intervisie-bijeenkomsten en wil de deelname van haar leden aan intervisie stimuleren en faciliteren. Daartoe heeft VHA aan haar leden de mogelijkheid geboden om de opleiding tot intervisieleider te volgen met de bedoeling dat zij op hun beurt intervisie onder VHA-leden gaan uitdragen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een VHA-intervisiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 VHA-leden (exclusief de gespreksleider), niet zijnde kantoorgenoten. Een VHA-intervisiebijeenkomst vindt plaats onder leiding van een VHA-intervisiegespreksleider en duurt minimaal 2 uur en maximaal 4 uur. Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst krijgen de deelnemers PO-(NOvA beroepsvaardigheids)punten (1 punt per uur intervisie).
Ieder VHA-lid is zelf verantwoordelijk voor de formatie van zijn eigen VHA-intervisiegroep en dient daartoe zo nodig zelf het initiatief te nemen. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt contact opnemen met het VHA secretariaat of een van de VHA intervisiegesprekleiders. Mocht u zelf een intervisiegroep willen vormen laat het ons dan weten.

De contactgegevens van de VHA intervisiegesprekleiders vindt u hieronder waar u ook het VHA-intervisiereglement en andere intervisiedocumenten kunt vinden. Uiteraard kunt u zich voor vragen of nadere informatie ook wenden tot het VHA-secretariaat (e-mail: secretariaat@huurrechtadvocaten.nl).

Nathalie Amiel in Amsterdam (n.amiel@houthoff.com)
Femke Borst in Amsterdam (borst@sixlegal.nl)
Frans Baars in Alkmaar (baars@advocatenkantooroudegracht.nl)
Monique Blokziel in Almere (Monique@blokziel.nl)
Ronald Zwiers in Almere (zwiers@zwiersadvocaten.nl)
Dimitri Kochx in Etten-Leur (dk@ak-advocaten.eu)
Nanda de Wilde in Etten-Leur (dewilde@perwijs.nl)
Sabine Roeters van Lennep in Rotterdam (s.vanlennep@huisvestingsadvocaten.nl)
Jan Franken in Rotterdam (jan@frankenadvocatuur.nl)
Georgie Geurts in Woerden (g.geurts@vbtm.nl)

vha-intervisie-reglement-200415

vha-intervisie-overeenkomst-200415

vha-aanmeldingsformulier-intervisiebijeenkomst-201415

vha-presentielijst-200415

vha-evaluatieformulier-intervisiebijeenkomst-200415