Hoge Raad: Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde

Hoge Raad: in een geval waarin de huurder geen huur meer betaalt en het gehuurde heeft verlaten, kan de verhuurder het recht hebben de nakoming van zijn verplichting tot het verschaffen van het huurgenot op te schorten door het gehuurde voor de huurder af te sluiten. https://bit.ly/3PptTcK