Aanpassing Aanbeveling Huurachterstand en Ontbinding en Ontruiming

Namens de Rechtspraak berichten we u dat de aanbeveling Huurachterstand en ontbinding en onteruiming is aangepast, zie Huurzaken | Rechtspraak.

Kort gezegd is punt 1a. toegevoegd (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening), waarna de aanbevelingen onder 1. verder zijn vernummerd (1a. t/m 1d.).
Verder is de laatste alinea onder 2. toegevoegd (betaling resterende huurtermijnen vanaf ontruiming).