VHA halveert net als NOvA aantal PO-punten

Op 1 juli jl. heeft het college van afgevaardigden de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten 2020 overgenomen.

In navolging van de NOvA heeft het VHA bestuur besloten het voor de VHA lidmaatschapsvereisten verplichte aantal PO-punten eveneens te halveren van 10 naar 5 PO-punten voor het jaar 2020.