Gefinancierde rechtsbijstand

De advocaten die zaken doen onder de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zijn ongetwijfeld op de hoogte van de opschorting van het diagnose- en triagedocument van Het Juridisch Loket wegens de coronamaatregelen. Dit document geeft korting op de eigen bijdrage voor de rechtzoekende. In april 2022 zal deze opschorting eindigen, zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten.

Veel advocaten en organisaties, waaronder de NOvA en de VSAN, hebben laten weten dat de advocatuur dit document als een onnodige bureaucratische drempel ervaart. Het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid vinden het daarentegen een nuttig instrument vanwege de filterfunctie, maar staan open voor een uitbreiding van de lijst van uitgezonderde zaken die geen diagnose- en triagedocument nodig hebben.

Aan de specialisatieverenigingen is gevraagd om op hun rechtsgebied specifieke zaaksoorten of rechtsgeschillen aan te geven die als uitzondering geen diagnose- en triagedocument nodig zouden hebben, omdat daar evident een advocaat voor moet worden ingeschakeld. Op het gebied van huurrecht zijn er, behalve het hoger beroep, momenteel geen uitzonderingen voor de verplichting van het diagnose- en triagedocument.

Het bestuur van de VHA stelt u hierbij in de gelegenheid om door u gewenste uitzonderingen, kort gemotiveerd, door te geven via het e-mailadres: r.scheltes@akrotterdam.nl. Uw reacties zullen anoniem en gebundeld worden doorgegeven aan de NOvA.

Namens het bestuur van de VHA,
Rogier Scheltes