Nieuws

Gefinancierde rechtsbijstand in huurzaken

Graag brengen wij een uitspraak onder uw aandacht die (met name) voor advocaten die werken binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand relevant is. Op 16 maart jongstleden heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die van essentiële betekenis kan zijn voor advocaten die binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand werken. Het betreft een

Lees verder

Mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht vanaf 1 december 2020

Het kabinet gaat vanaf 1 december 2020 ook een mondkapje verplichten in publieke binnenruimtes, zoals winkels, bibliotheken en andere openbare gebouwen, waar men vrij in kan lopen. Vooruitlopend daarop heeft de VHA onlangs aan al haar leden een VHA mondkapje toegezonden. Door de huidige omstandigheden is het moeilijk om elkaar te zien, maar het VHA bestuur denkt ook aan uw veiligheid. We

Lees verder

Verlenging Keurmerk Specialisatieverenigingen

Tot ons genoegen hebben we vandaag van de NOvA vernomen dat de algemene raad heeft besloten om de aan de VHA verleende licentie voor gebruik van het Keurmerk Specialisatieverenigingen te verlengen met 2 jaar, te weten tot 27 september 2022. Aan dit Keurmerk zijn strenge eisen verbonden, waaraan de VHA en haar leden voldoen.

Lees verder

VHA halveert net als NOvA aantal PO-punten

Op 1 juli jl. heeft het college van afgevaardigden de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten 2020 overgenomen. In navolging van de NOvA heeft het VHA bestuur besloten het voor de VHA lidmaatschapsvereisten verplichte aantal PO-punten eveneens te halveren van 10 naar 5 PO-punten voor het jaar

Lees verder

VHA Leerstoel Huurrecht

Het bestuur van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is trots om te kunnen melden dat mr. dr. J.Ph. (Justine) van Lochem bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen met ingang van het nieuwe collegejaar wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Huurecht. De leerstoel is ingesteld vanwege onze vereniging. We verheugen ons zeer op de

Lees verder

VHA PE Actualiteiten Huurrecht op 11 december 2019

De PE Actualiteiten Huurrecht vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 december a.s. in Antropia te Driebergen. Het programma luidt als volgt: Vanaf 13.30 uur:  Ontvangst met koffie/thee en broodje voor de vroegkomers 13.30 – 15.00 uur:  PO deel 1 door mr. J.Ph. van Lochem, mr. J.M. Heikens en mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door

Lees verder

In memoriam

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden op 22 maart 2019 van onze zeer gewaardeerde oud-voorzitter en grondlegger Hein Jan ter Meulen Met grote toewijding heeft Hein Jan zich vanaf de oprichting voor de VHA en het huurrecht ingezet. Hij was voorzitter van 1999 tot en met 2012. Wij zullen ons Hein Jan herinneren

Lees verder

VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2019

Op donderdag 17 januari 2019 organiseert de Vereniging Vastgoed Juristen de “VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2019”. Het programma en kosten voor deelname kunt u vinden op de VVJ website. De bijeenkomst wordt gehouden in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 te Utrecht. 

Lees verder

VHA PE Actualiteiten Huurrecht op 18 december 2018

De PE Actualiteiten Huurrecht vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 december a.s. in Antropia te Driebergen. Het programma luidt als volgt: Vanaf 13.30 uur Ontvangst met koffie/thee en broodje voor de vroegkomers 13.30-15.00 uur PO deel 1 door Mr. L.J. van Die, Mr. J.M. Heikens en Mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door vragen en discussie 15.00

Lees verder

TvhB: conferentie 11 oktober 2018

In vervolg op een reeks succesvolle conferenties organiseren redactie en uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfs- ruimte op 11 oktober 2018 een conferentie met als thema: ‘Huurrecht Actualiteiten, van Privacy tot Blockchain’. Er vinden plenaire sessies en workshops plaats waarin actuele ontwikkelingen worden toegelicht op belangrijke onderdelen van het huurrecht bedrijfsruimte. Voor meer informatie

Lees verder