Nieuws

Specialisatieopleiding VHA

Wij feliciteren de onderstaande nieuwe leden met het behalen van de VHA Specialisatieopleiding! Martine Andreae, Bas Collard,  Arnoud van Dalen, Mendy Dibbets, Pepijn Eymaal, Wouter de Haan, Sander van Heertum, Tom Jaburg, Djuri Lavain, Rob Nederveen, Michael van den Oord, Rachida Raddahi, Gitte Vansant, Daniëlle de Vos, Koen Wanders, Ilse van de Wijngaard en Wing Yen

Lees verder

Terugblik VHA Lustrumcongres “Huurrecht in Beweging”

Op 10 juni jl. heeft het VHA Lustrumcongres ‘Huurrecht in Beweging‘ plaatsgevonden in het Forum, hartje stad Groningen. In de naastgelegen Martinikerk is deze mooie dag afgesloten met een diner. Op zaterdag 11 juni heeft de Spyderwheelz ArrestenRit,  langs een aantal opzienbarende huurrechtelijke arresten van de laatste jaren, plaatsgevonden. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd

Lees verder

VHA Lustrumcongres “Huurrecht in Beweging”

In 2022 bestaat de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) al weer 30 jaar. Deze heuglijke gebeurtenis willen wij uiteraard niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Samen met u hopen wij dit daarom groots te vieren met een daverend lustrumcongres op vrijdag 10 juni 2022. Wij zullen dit vieren op dé plek waar zich in

Lees verder

Gefinancierde rechtsbijstand

De advocaten die zaken doen onder de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zijn ongetwijfeld op de hoogte van de opschorting van het diagnose- en triagedocument van Het Juridisch Loket wegens de coronamaatregelen. Dit document geeft korting op de eigen bijdrage voor de rechtzoekende. In april 2022 zal deze opschorting eindigen, zo heeft het ministerie van

Lees verder

Gefinancierde rechtsbijstand in huurzaken

Graag brengen wij een uitspraak onder uw aandacht die (met name) voor advocaten die werken binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand relevant is. Op 16 maart jongstleden heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die van essentiële betekenis kan zijn voor advocaten die binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand werken. Het betreft een

Lees verder

Mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht vanaf 1 december 2020

Het kabinet gaat vanaf 1 december 2020 ook een mondkapje verplichten in publieke binnenruimtes, zoals winkels, bibliotheken en andere openbare gebouwen, waar men vrij in kan lopen. Vooruitlopend daarop heeft de VHA onlangs aan al haar leden een VHA mondkapje toegezonden. Door de huidige omstandigheden is het moeilijk om elkaar te zien, maar het VHA bestuur denkt ook aan uw veiligheid. We

Lees verder

Verlenging Keurmerk Specialisatieverenigingen

Tot ons genoegen hebben we vandaag van de NOvA vernomen dat de algemene raad heeft besloten om de aan de VHA verleende licentie voor gebruik van het Keurmerk Specialisatieverenigingen te verlengen met 2 jaar, te weten tot 27 september 2022. Aan dit Keurmerk zijn strenge eisen verbonden, waaraan de VHA en haar leden voldoen.

Lees verder

VHA halveert net als NOvA aantal PO-punten

Op 1 juli jl. heeft het college van afgevaardigden de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten 2020 overgenomen. In navolging van de NOvA heeft het VHA bestuur besloten het voor de VHA lidmaatschapsvereisten verplichte aantal PO-punten eveneens te halveren van 10 naar 5 PO-punten voor het jaar

Lees verder

VHA Leerstoel Huurrecht

Het bestuur van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is trots om te kunnen melden dat mr. dr. J.Ph. (Justine) van Lochem bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen met ingang van het nieuwe collegejaar wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Huurecht. De leerstoel is ingesteld vanwege onze vereniging. We verheugen ons zeer op de

Lees verder

VHA PE Actualiteiten Huurrecht op 11 december 2019

De PE Actualiteiten Huurrecht vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 december a.s. in Antropia te Driebergen. Het programma luidt als volgt: Vanaf 13.30 uur:  Ontvangst met koffie/thee en broodje voor de vroegkomers 13.30 – 15.00 uur:  PO deel 1 door mr. J.Ph. van Lochem, mr. J.M. Heikens en mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door

Lees verder